Illustrasjoner i salgsmaterialet (nettsiden, prospekt, annonser) kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, garderobeinnredning, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc.